Uw financiele administratie op orde?

JD Financial Coaching helpt u.

JD Financial Coaching BV is gespecialiseerd in beschermingsbewindvoering, onder curatele stelling voor mensen die hulp nodig hebben met betrekking tot hun financiële situatie. Doordat men zelf niet goed in staat is zijn/haar financien te doen of dat er problematische schulden zijn.

 

Tevens mentorschap. Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dit zelf niet kan.

JD Financial Coaching BV is maatschappelijk betrokken en het bieden van vertrouwen, optimale kwaliteit en een zorgvuldige werkwijze volgens de laatste kwaliteitseisen staan hierbij centraal. Jaarlijks wordt JD Financial Coaching BV getoetst op de kwaliteitseisen zoals die zijn gesteld door de Rechtbank en de branchevereniging NBPB.

Wij werken nauw samen met maatschappelijke partners in de regio (met name West- en Midden-Brabant) die samen met ons zoeken naar de beste oplossingen voor onze clienten op maatschappelijk en financieel gebied.

Wij zijn:

Klantgericht

Professioneel en betrouwbaar

Voor kwaliteit

Voor persoonlijk contact

 

Wij staan klaar voor:

Mensen met schulden

Mensen die tijdelijk of langdurig financieel overzicht kwijt zijn

Mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking

Mensen met psychische problemen / aandoening

Ouderen (in zorginstelling)

JD Financial Coaching BV is erkend als volwaardig lid van branchevereniging NBPB

Meeting-maand

Heeft u een vraag?

Stel deze hieronder en krijg z.s.m. antwoord