Home

OVER ONS

JD Financial Coaching BV

JD Financial Coaching BV is gespecialiseerd in beschermingsbewindvoering, onder curatele stelling en budgetbegeleiding voor mensen die hulp nodig hebben met betrekking tot hun financiële situatie. Dit kan zijn omdat men het zelf niet wil, niet kan of dat er problematische schulden zijn.

JD Financial Coaching BV is maatschappelijk betrokken en het bieden van vertrouwen, optimale kwaliteit en een zorgvuldige werkwijze volgens de laatste kwaliteitseisen staan hierbij centraal. Jaarlijks wordt JD Financial Coaching BV getoetst op de kwaliteitseisen zoals die zijn gesteld door de Rechtbank en de branchevereniging NBPB.

Wij werken nauw samen met maatschappelijke partners in de regio (met name West- en Midden-Brabant) die samen met ons zoeken naar de beste oplossingen voor onze clienten op maatschappelijk en financieel gebied.

Wij zijn:

✓  Klantgericht

✓  Professioneel en betrouwbaar

✓  Voor kwaliteit

✓  Voor persoonlijk contact

Voor wie:

✓  Mensen met schulden

✓  Mensen die tijdelijk of langdurig financieel overzicht kwijt zijn

  Mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking

✓  Mensen met psychische problemen / aandoening

✓  Ouderen (in zorginstelling)

 

VDH Nalatenschappen

Als gecertificeerd register-executeur maken wij deel uit van het concept Register-Executeur, een expertisedesk aangaande juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken rondom de afwikkeling van een nalatenschap / erfenis.

De betreffende regio’s waarin wij onze register-executeur diensten aanbieden zijn met name Noord-Brabant en Zeeland.

De benoemde register-executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap / erfenis moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In dit testament heeft de erflater geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn.