Mentorschap

Mentorschap is een wettelijke maatregel voor iemand die zelf niet goed in staat is beslissingen te nemen aangaande noodzakelijke zorg, verblijf of behandelingen. De mentor behartigt de persoonlijke belangen van een persoon en geeft hem adviezen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zaken, zoals een medische behandeling en het wel of niet zelfstandig blijven wonen. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen.

Hoe regelt u mentorschap?

 

Een mentor wordt aangewezen door een kantonrechter. Voor de aanvraag hiervan is geen advocaat nodig. Net als bewindvoering kan mentorschap aangevraagd worden door:

  • De betrokkene zelf.
  • De partner van de betrokkene.
  • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
  • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
  • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.
Meeting-maand

Vraag mentorschap aan

Bent u benieuwd of u of een naaste in aanmerking kunt komen voor mentorschap? U kunt altijd contact met ons opnemen. U bereikt ons door te bellen naar 076 888 38 00.

Heeft u een vraag?

Stel deze hieronder en krijg z.s.m. antwoord