Onder curatele stelling

Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De rechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben. De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Onder curatele stelling wordt toegekend in de volgende gevallen:

1. Wegens een geestelijke stoornis
Volgens de wet moet het dan gaan om een geestelijke stoornis waardoor de betreffende persoon, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of wordt bemoeilijkt, zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

Deze geestelijke stoornis kan aangetoond worden door een rapport van bijvoorbeeld een psychiater of psycholoog. Dit rapport is overigens niet strikt noodzakelijk.

2. Wegens verkwisting
De rechter zal vandaag de dag niet snel aannemen dat iemand zijn vermogen verkwist. In de praktijk wordt er dan nauwelijks nog een ondercuratelestelling uitgesproken door de rechtbank op grond van verkwisting.

3. Wegens gewoonte van drankmisbruik
Het gaat hier om een vorm van drankmisbruik waardoor iemand:

• zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, of

• in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, of

• zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt

Hulp nodig? Wij helpen u graag

Heeft u hulp nodig op financieel gebied, zoals bewindvoering? U krijgt een eigen contactpersoon, die u op vertrouwelijke basis helpt met uw financiële zaken. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via ons contactformulier of door te bellen naar 076 888 38 00.

Heeft u een vraag?

Stel deze hieronder en u krijgt z.s.m. antwoord

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
JD Financial Coaching BV