Beschermingsbewind

Soms is iemand onvoldoende in staat om zijn eigen financiële belangen te behartigen. Dit kan door diverse redenen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld door schulden of een lichamelijke of een verstandelijke beperking.

Hierbij kan een professioneel beschermingsbewindvoerderskantoor zoals JD Financial Coaching BV hulp bieden en werken wij vaak samen met de diverse maatschappelijk werk organisaties.

JD Financial Coaching zal gedurende de bewindvoering uw financiën beheren. Hierbij zullen uw bankrekeningen door ons worden beheerd en zal uw financiële post naar ons worden verstuurd. Wij sturen u iedere maand uw bankafschriften door of u kunt inloggen in MijnOnview. Hierdoor blijft u op de hoogte van uw financiën.

Het uiteindelijke doel is om u financiële bescherming te bieden, creëren van financiële stabiliteit en indien mogelijk, uw zelfredzaamheid te vergroten.  In het geval van problematische schulden, wordt indien mogelijk, schuldhulpverlening voor u door ons aangevraagd en begeleid.

Omdat de maatregel van beschermingsbewind een vergaande maatregel is heeft de wetgever bepaald dat de beschermingsbewindvoerder onder toezicht van de kantonrechter staat en jaarlijks ten behoeve van de cliënt Rekening en Verantwoording dient af te leggen.