Disclaimer

JD Financial Coaching is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van JD Financial Coaching de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. JD Financial Coaching is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze sites en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. JD Financial Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Klik hier om terug te keren naar onze homepage.

JD Financial Coaching BV