Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op de volgende entiteiten:

JD Financial Coaching B.V., statutair gevestigd te Breda, KvK-nummer 68803923,

VDH Nalatenschappen, statutair gevestigd te Breda, KvK-nummer 68803923,

Hierna te noemen: JD Financial Coaching.

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er voor u als cliënt het één en ander veranderd. Zo heeft JD Financial Coaching zijn Privacyverklaring aangepast. Natuurlijk is uw privacy voor ons net zo belangrijk als voor u en gaan we zorgvuldig met uw gegevens om.

JD Financial Coaching verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u. De verwerking van uw gegevens zijn noodzakelijk voor de uitoefening van onze taak als bewindvoerder, mentor of curator dan wel worden uw gegevens verwerkt in de uitoefening van een overeenkomst of als gevolmachtigde. Uiteraard gaat JD Financial Coaching zorgvuldig om met uw gegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG. In deze verklaring leest u hoe en welke gegevens JD Financial Coaching verwerkt.

Contactgegevens:

Website                : www.jdfinancialcoaching.nl
postadres             : Postbus 9168, 4801 LD Breda
e-mailadres          : info@jdfinancialcoaching.nl
telefoon                : 076-8883800

Rechtsgrond voor de verwerking en het doel van de verwerking

Wettelijke verplichting
Ten aanzien van de cliënten is er sprake van wettelijke vertegenwoordiging, te weten curatele, bewindvoering en/of mentorschap. Per cliënt is er een beschikking aanwezig waaruit de wettelijke vertegenwoordiging blijkt. Alle gegevens welke worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de uitoefening van de taken als wettelijk vertegenwoordiger.

Toestemming
Daarnaast kan er sprake zijn dat u geen cliënt bent, maar dat u toestemming verleent voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van bijvoorbeeld de afwikkeling van een nalatenschap door VDH Nalatenschappen als gevolmachtigde of executeur of als contactpersoon van een cliënt.

Overeenkomst
JD Financial Coaching kan tevens in de uitvoering van een overeenkomst met u uw persoonsgegevens verwerken. Een voorbeeld hiervan is inkomensbeheer.

Wanneer u uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens aan JD Financial Coaching verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met deze Privacy Verklaring. Indien u de noodzakelijke persoonlijke- en/of vermogensrechtelijke gegevens niet verstrekt, is het voor JD Financial Coaching onmogelijk zijn taak als wettelijk vertegenwoordiger of opdrachtnemer uit te oefenen.

De volgende gegevens van cliënten worden door JD Financial Coaching verwerkt:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Voor- en achterna(a)m(en)
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer(s)

JD Financial Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de cliënt:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie geldig identiteitsbewijs
 • Stukken inzake inkomen, uitgaven en schulden (enkel bij bewind of curatele)
 • Stukken inzake verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de wettelijke vertegenwoordiging (enkel bij mentorschap of curatele).
 • Overige persoonsgegevens welke nodig zijn voor het uitoefenen van de werkzaamheden als wettelijk vertegenwoordiger.

Delen met anderen
JD Financial Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak als wettelijk vertegenwoordiger, voor de uitvoering van een overeenkomst, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

JD Financial Coaching legt verantwoording over het (testamentair) bewind, mentorschap of curatele dan wel als gevolmachtigde af aan de cliënt en/of aan de kantonrechter zoals wettelijk bepaald. Er wordt geen verantwoording aan derden afgelegd tenzij anders overeenkomen of afgesproken. Indien dit wel het geval is, is dit vastgelegd in een aparte overeenkomst. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle gegevens. Hij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

Indien u wilt dat andere personen – bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners – kunnen beschikken over uw financiële gegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per email toestemming om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per email weer intrekken, zonder opgaaf van reden.

Bewaarplicht
JD Financial Coaching bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan één jaar na het laatste contact, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of- in het geval van een wettelijke bevoegdheid – wij niet door de kantonrechter zijn benoemd. Indien er sprake is van bewindvoering, mentorschap of curatele zal JD Financial Coaching uw gegevens maximaal zeven jaar bewaren. Dit is de wettelijke bewaartermijn waaraan JD Financial Coaching zich dient te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@jdfinancialcoaching.nl of naar Postbus 9168, 4801 LD  Breda. Binnen een maand zal er op uw verzoek worden gereageerd.

Klachtrecht
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.jdfinancialcoaching.nl

JD Financial Coaching BV