Digitaal nalatenschapsdosier

Het beschikbare digitale nalatenschapsdossier is uniek in Nederland. Hierin worden namelijk alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap digitaal vastgelegd.

Erfgenamen hebben via hun persoonlijke toegangscode doorlopend toegang tot dit digitale dossier en kunnen zo op een efficiente en gedetailleerde wijze de voortgang van het dossier volgen (24/7).

In dit digitale dossier worden alle bekende informatie en documenten van bestaande klanten die betrekking hebben op hun toekomstige nalatenschap bewaard. U kunt hier dan denken aan het testament, de huwelijkse voorwaarden, uitvaartinformatie etc.

Ook is registratie van bezittingen en schulden mogelijk.