Vergoeding

✓  Nalatenschapsregistratie basis (Digitaal Nalatenschapsdossier)  : €     350,-   excl. BTW

✓ Afwikkeling nalatenschap basis                                                    : €      500,-   excl. BTW

✓ Extra werkzaamheden per uur *                                                    : €      75,-     excl. BTW

✓ Digitale kluis *

 

* In overleg