Stichting Register Executeur

Stichting Register Executeur: samenwerking

Delen van kennis en kunde aangaande Register-Executeurschap

Back-up (vervangende Register-Executeur) in geval van overmacht

Stichting Register-Executeur heeft exclusieve samenwerking met DELA (grootste uitvaartverzekeringmaatschappij in Nederland)