Register-Executeur

Als register-executeur maken wij deel uit van het concept Register-Executeur, een expertisedesk aangaande juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken rondom de afwikkeling van een nalatenschap.

De betreffende regio’s waarin wij onze diensten aanbieden zijn met name Noord-Brabant en Zeeland.

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn.

De executeur is verplicht spoedig na overlijden een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.

Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer.

Al deze onderwerpen met betrekking tot uw nalatenschap zullen door mij met u worden doorgesproken, waarbij het doel zal zijn uw nalatenschap / erfenis conform uw wensen af te wikkelen en ervoor te zorgen dat elke erfgenaam het geld of de goederen krijgt waar men recht op heeft.