Budgetbegeleiding of budgetbeheer

Bij budgetbegeleiding of budgetbeheer kiest u vrijwillig voor hulp bij uw financiële situatie en gaan we samen een overeenkomst aan waarin staat dat u onze hulp aangaande uw financiën wilt inschakelen. Meestal is er bij budgetbegeleiding of budgetbeheer geen of weinig sprake van schulden.

Om uw financiën te kunnen begeleiden of beheren dienen wij door de cliënt gemachtigd te zijn op uw bankrekening(en).

In tegenstelling tot beschermingsbewindvoering of onder curatele stelling gaat budgetbegeleiding of budgetbeheer gaat dus niet via de Kantonrechtbank.

Overigens wordt budgetbegeleiding soms wel toegepast voorafgaand aan beschermingsbewindvoering.

 

Activiteiten budgetbeheerder:

✓  Beheer van uw inkomen en uitgaven

✓  Vaststelling van uw budget

✓  Indien noodzakelijk maken afspraken met schuldeisers

✓  U krijgt leefgeld

✓  Verrichten van de betalingen van onder meer uw vaste lasten